گالری تصاویر
پیوندها
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
آئین نامه اجرایی

آئین نامه اجرایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

 

با استناد به تصویب نامه شماره 22355/ت28798 مورخ 1382/09/04 و تصویب نامه شماره 11028/ت 34934 ه مورخ 1385/02/09 هیأت محترم وزیران ، آئین نامه اجرایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بازنگری و توسط اعضای شورای عالی بشرح ذیل مورد تصویب و موافقت قرار گرفت:

ماده 1- ریاست شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر عهده رئیس جمهور می باشد.

تبصره 1: رئیس جمهور می تواند فردی را بعنوان جانشین خود در این شورا  منصوب نماید.

تبصره2: دبیرکل دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دبیر این شورا نیز خواهد بود. ​

ماده 2- شورای عالی در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور ، عهده دار وظایف ذیل می باشد :

2-1- بررسی و تصویب سیاست ها و برنامه های کلان در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور

2-2- اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده تر با ایرانیان خارج از کشور

2-3- حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از کشور

2-4- حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه های مختلف اعم از امور اجتماعی، اقتصادی و....

2-5- تسهیل و تقویت حضور موثرتر ایرانیان خارج از کشور در صحنه های اجتماعی و اقتصادی داخل کشور و عرصه های مختلف سازندگی

2-6- هماهنگی و بهینه سازی سیاستهای اجرایی دستگاه های مختلف درون کشور در نحوه ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور

ماده3 _ با استناد به بندهای 3 و4 مصوبه هیات وزیران و به منظور تقسیم و دسته بندی منطقی و علمی مسائل مربوط به ایرانیان خارج از کشور و دستیابی به نظرات کارشناسی شده و مشارکت جدی همه دستگاه های مسئول در امور ایرانیان خارج از کشور، کارگروه های هفت گانه تخصصی به شرح ذیل ایجاد می شود :

·        کارگروه فرهنگی و رسانه ای

·        کارگروه حقوقی و قضایی

·        کارگروه همکاری های علمی و آموزشی

·        کارگروه اقتصادی و بازرگانی

·        کارگروه کنسولی

·        کارگروه علوم و فناوری های نوین

·        کارگروه دین و اندیشه

تبصره : تغییر یا ایجاد کارگروه های جدید با تصویب شورای عالی میسر است .

ماده 4- کارگروه های تخصصی در سطح معاونین وزارتخانه ها و مقامات همسطح دستگاه های عضو تشکیل می گردد . در صورت لزوم حضور مدیرکل و یا کارشناس ذیربط در معیت معاون دستگاه در کارگروه بلامانع است و ریاست کارگروه با یکی از وزراء و یا مقامات همطراز می باشد .

ماده5- دبیران کارگروه ها با توافق روسای کارگروه ها از سوی دبیرکل شورای عالی و باحکم وی منصوب می شوند و از نظر سازمانی، همکار و عضو دبیرخانه شورای عالی تلقی می گردند . دبیران کارگروه ها نقش هماهنگ کننده بین دبیرخانه با روسا و اعضای کارگروه ها و نیز وظیفه تنظیم و ابلاغ دستور جلسات و مصوبات و پیگیری آنها و سایر امور ارجاعی از سوی دبیرخانه را برعهده دارند .

ماده 6- جلسات کارگروه ها در محل دبیرخانه تشکیل می گردد ولی در صورت پیشنهاد ریاست کارگروه و موافقت اعضاء تشکیل آن در محل کار ریاست کارگروه بلامانع است. .

ماده 7- اعضای هر کار گروه و روسای آنها در اولین جلسه رسمی شورای عالی انتخاب می گردند و در صورت لزوم با رای اکثریت اعضای شورا امکان جابجایی و یا تغییر وجود دارد .

ماده 8 – در  صورت پیشنهاد کارگروه و موافقت دبیرکل شورای عالی ، عضویت دستگاه های جدید در کارگروه بلامانع است .

ماده 9 – افزایش اعضای جدید به شورای عالی منوط به تصویب هیات محترم وزیران است. همچنین حضور مدعوین بدون حق رای با نظر ریاست شورای عالی بلامانع است.

ماده 10- در راستای ارتقاء کیفیت فعالیت های شورا، دبیرخانه می تواند بنا به تشخیص و ضرورت نسبت به ایجاد دفاتر و مراکز و نمایندگی ها در استان ها اقدام نمایند .

ماده 11 – شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور می تواند دبیرخانه دائمی همایش های ملی و بین المللی را در جهت تعامل و ارتباط موثر با ایرانیان خارج از کشور ساماندهی، ایجاد و اجرا نمایند  .

ماده 12- دبیرخانه شورای عالی علاوه بر وظایف مذکور در سایر موارد عهده دار انجام امور ذیل نیز می باشد :

12-1- تهیه، ابلاغ و پیگیری دستورات جلسات شورای عالی

12-2- ابلاغ مصوبات و سیاست های شورای عالی به دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای آنها

12-3- تهیه برنامه بودجه سالانه شورای عالی، دبیرخانه و کارگروه های تخصصی

12-4 – تلفیق مطالعات بین بخشی انجام شده در کارگروه ها و ارائه گزارش به شورای عالی

12-5- ساماندهی بانک اطلاعاتی به نحوی که نیاز کارگروه ها و نهاد های عضو شورای عالی را تامین نماید .

12-6- ارائه و پیگیری انجام مراحل قانونی مصوباتی که نیازمند قانونگذاری است .

12-7- پیگیری تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی ، نظارت و هماهنگی بین آنان و دریافت گزارشات مربوطه

12-8 – نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای عالی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مذکور و ارائه گزارش به شورای عالی و کارگروه ها

12-9- ارائه طرح های مناسب برای حمایت از حقوق ایرانیان در کشور های میزبان

12-10- پیشنهاد سیاست ها و همچنین برنامه سالانه به شورای عالی

12-11- ایجاد تقویت روابط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور به منظور استفاده از توان فکری ایشان در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شورای عالی

12-12- نظارت و حمایت از فعالیت ها و تلاشهای دبیران کارگروه

12-13- انجام سایر امور ارجاعی از سوی ریاست و دبیرکل شورای عالی

ماده 13- برای هزینه ها و فعالیت های دبیرخانه، کارگروه ها و نیز پروژه های بین بخشی در چارچوب ردیف های بودجه ای ریاست جمهوری، اعتبار لازم توسط دولت پیش بینی و تامین خواهد شد

ماده 14- دستورالعمل های مورد نیاز آئین نامه از سوی دبیرخانه تهیه و با تایید و امضاء دبیرکل شورا ابلاغ خواهد شد

ماده 15- با استناد به اصل 127 قانون اساسی مصوبات شورای عالی در حکم تصویب نامه هیات وزیران بوده و کلیه دستگاه ها موظف به اجرای آن می باشند

ماده 16- این مصوبه در 16 ماده و 3تبصره در تاریخ1386/06/09به تصویب شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست .

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران